Дистанційне навчання


             
Дистанційна робота в групі №17 з 9.06-12.06 посилання тут
Контрольне тестування з теми 
Електромагнетизм" код до тесту 7801931

Планування дистанційної роботи 
з 1.06 по 5.06.20 
в групі №17
4.06.20 
Тема уроку: "Електромагнітне поле"
Домашнє завдання: 
§16 ст. 89 Вправа 16(2,4)
з 25.05 по 2
Планування дистанційної роботи 
Дата
Тема уроку
Зміст
навчаль-ного
матеріалу
Домашнє
завдання
Посилання
II курс Група №17 Фізика 11 клас
26.05.20
Тема
Самоіндукція. Індуктивність
§14 ст.79
Вправа 14 (2,3)   
Конспект в зошит

27.05.20
Тема
Розв’язування задач
Повт.§14
Вправа 14 (4)
Конспект в зошит

28.05.20
Тема
Магнітні властивості речовин. Діа-,
пара- і феро-
магнетики.
§15
Вправа 15 (4,5) Конспект в зошит
Планування дистанційної роботи з 18.05 по 22.05


Дата
Тема уроку
Зміст навчального матеріалу
Домашнє
завдання
Посилання

II курс Група №17 Фізика 11 клас
19.05.20
Тема
Розв’язування задач
Повт. §11-12
Вправа 11 (5) ст.66, Вправа 12(5) ст.71
Конспект
Пройти тестування на теми "Сила Ампера. Сила Лоренца" на сайті Quizizz

тест
код доступу
5723828
прислати фото оцінки

20.05.20
Тема
Досліди Фарадея.
Закон електромагні-тної індукції
 §13 ст.71
Вправа 13 (2,3)
Конспект

21.05.20
Тема
Розв’язування задач
Повт. §13
Вправа 13 (4,5) ст.79 Конспект
Пройти тестування на тему "Закон ЕМІ" 
фото оцінки прислати в класрум


 Планування дистанційної роботи з 11.05 по 15.05.20  
посилання 
тут

 Планування дистанційної роботи з 4.05 по 8.05.20 
Дата.
Тема уроку
Зміст навчального матеріалу

Домашнє завдання

Посилання
                      I курс     Група №12
4.05.20
Поверхневий натяг.
Змочування

  §33 ст.196
Впр.33
(1,4) 
Фізика-10 кл.
Конспект
7.05.20
Лабораторна робота№7 «Вимірювання поверхневого натягу рідини»
Повт. §33 ст.213 інструкція
до роботи
Виконати письмово і відправити в Class
room фото
8.05.20
Тема Будова і властивості твердих тіл. Рідкі кристали.
§34 ст.202
Фізика-
10 кл.
Конспект


8.05.20
Тема Механічні властивості твердих тіл.
§35 ст. 206
Вправа 35 (2,3)
Конспект
      I курс     Група №18
4.05.20
Тема  Наслідки постулатів теорії відносності.
§25 ст.155
Фізика-
10 кл.
Конспект
7.05.20
Тема 
 Розв’язування задач
Вправа №25 (4 ) Конспект
Пройти тестування до  10.04

посилання
тут
код
доступу
700486
  II курс     Група №4
4.05.20
Експериментальна робота №6 «Вимірювання оптичної сили лінзи»
Повт.§ ст. Фізика 11кл.
ст.204 інструкція
до роботи
Виконати письмово і відправити в Class
room фото
4.05.20
Оптичні системи. Кут зору
§28
Вправа 28(2,3)
Конспект
5.05.20
Дисперсія світла. Спектроскоп
§29 ст.167
Конспект
7.05.20
Інтерференція світла
§30 ст.171
Конспект
8.05.20
Дифракція світла
§31 ст.178
Конспект
Пройти тестування
до 10.05
код
968371
(фото)
     II курс     Група №17
5.05.20
Контрольна робота №1 «Електродина-міка. Ч.1 – «Електричний струм»
Повт.§1-9 
Фізика-11 кл.
Виконати письмово і скинути фото у Classroom

посилання
 тут
курс код g3g2mki 
Google ClassRoom
6.05.20
Захист проектів з розділу «Електричний струм»
На вибір:
Презентація, реферат,
буклет,
газета, дослідження і т.д
Надіслати проект у свій 
курс код g3g2mki 
Google ClassRoom
 7.05.20
Частина -2 «Електрома-гнетизм»
Тема Магнітне поле
§10 ст.56
Впр.10(1,3) Фізика-11 кл.
Конспект

Планування дистанційної роботи з 27.04 по 1.05.20 

Електронні посібники:

  Фізика і астрономія 10 кл  В.Г. Бар’яхтар  С.О. Довгий
Фізика в таблацях та схемах
 Фізика і астрономія 11 кл  В.Г. Бар’яхтар  С.О. Довгий


Дата.
Тема уроку
Зміст навчального матеріалу

Домашнє завдання

Посилання
                      I курс     Група №1
28.04.20
Розділ: Основи термодинаміки
Тема: Перший 
закон термодинаміки.
Адіабатний процес

 §38 ст.224 Впр.38
Конспект
Фізика-10 кл.
30.04.20
Розв’язування
 задач
Вправа 38 (1,2)
Конспект
Фізика-10 кл.
Пройти тестування до 2.05    і скинути фото в класрум
код доступа
до тесту
307765
Група №5
27.04.20
Розділ: Основи термодинаміки
Робота в термодинаміці
 §37 ст.221
Фізика-10 кл.
 Вправа 37 ( 3)
Конспект
   Відеоурок
    посилання
         тут
28.04.20
Розв’язування задач
Повт. §36, 37
Фізика-10 кл.
Конспект
29.04.20
Розділ: Основи термодинаміки
Тема: Перший закон термодинаміки.
Адіабатний процес 
§38 ст.224
Конспект
Фізика-10 кл.
Група №10
27.04.20
Розділ: «Молекулярна фізика»
Тема: Температура. Шкала Кельвіна
 §29 ст.175
Фізика-10 кл.
Пройти тестування до 3.05    і скинути фото в класрум
код доступу 
до
тесту
720936
28.04.20
Розв’язування задач
Повт.§26-29
Фізика-10 кл.
Конспект
Група №12
27.04.20
Контрольна робота №4 Ч.1
«Молекулярна фізика» (Властивості газів)
Повт. § 26-30
Фізика-10 кл.
Пройти тестування до 4.05    і скинути фото в класрум
тест
код доступу
304984
30.04.20
Пароутворення. Кипіння. Вологість повітря. Точка роси
 §31, 32
Фізика-10 кл.
 Конспект
1.05.20
Лабораторна робота №7 «Вимірювання відносної вологості повітря»
 Повт.§32 Інструкція ст.213
Фізика-10 кл.
Письмово на подвійному листку, фамілія.
Фото роботи скинути у класрум
Група №18
27.04.20
Контрольна робота №3 «Механіка. Ч.3
Механічні коливання і хвилі»
Повт. §19-23
Фізика-10 кл. Письмово на подвійному листку, фамілія.
Фото роботи скинути у класрум
код курсу
fkqodnz
29.04.20
Захист учнівських проектів
Повт§19-23
 Фізика-10 кл.
Проект скинути у класрум
код курсу

fkqodnz
29.04.20 
Розділ: «Елементи спеціальної теорії відносності»
Тема: 
Постулати СТВ. Релятивіський закон додавання швидкостей.
§24 Впр.24 (3)
Фізика-10 кл.
Конспект
                           II курс    Група №4
27.04.20
Розділ: «Оптика»
Експериментальна робота №5 «Дослідження заломлення світла»
Повт. §26 ст.149
Фізика-11 кл.
Інструкція до експеримент.
роботи на ст.203

27.04.20
Лінзи. Побудови зображень у лінзах
 §27 ст.155
 Вправа 27 (1,2)
 Конспект
28.04.20
Розв’язування задач
 Повт. §25-27
Фізика-11 кл.
 Конспект
30.04.20
Формула тонкої лінзи
§27 ст.159
Увага на розв’язані задачі в підручнику
Фізика-11 кл.
Конспект
1.05.20
Розв’язування задач
Повт. §25-27 
Конспект
Пройти тестування до 5.05
фото оцінки скинути у класрум
код 
доступу
258641
Група №17
28.04.20 
Електричний струм у вакуумі
§8 ст.37
Фізика 11 кл.
Конспект
29.04.20
Електричний струм у напівпровід-никах
§9 ст.43
Фізика-11 кл.
Конспект
30.04.20
Підготовка до контрольної роботи
Повт.§1-9
Фізика 11 кл.

Планування дистанційної роботи з 20.04 по 24.04.20 
         
             Електронні посібники:
  Фізика і астрономія 10 кл  В.Г. Бар’яхтар  С.О. Довгий
Фізика в таблацях та схемах
 Фізика і астрономія 11 кл  В.Г. Бар’яхтар  С.О. Довгий
Фізика 10, 11кл. В.І. Сиротюк, В.Д. Баштовий (групи 2,3,9,16)

Дата.
Тема уроку
Зміст навчального матеріалу

Домашнє завдання

Посилання
                      I курс     Група №1
21.04.20
 Частина 2
Розділ: Основи термодинаміки
Тема: Внутрішня енергія. Способи її зміни.
Робота в термодинаміці

§36, §37 ст.216, ст.218 (Задачі в зошит)
Конспект
Фізика-10 кл.

23.04.20
Розв’язування задач
Вправа 36 (1,2)
Конспект
Фізика-10 кл.

Група №5
20.04.20
Підготовка до контрольної роботи
Повт. §26-35
Фізика-10 кл.
Пройти тестування до 25.04 до 20.00 і скинути фото в класрум
тест
код доступу до тесту
397188
      21.04.20
Контрольна робота №5 «Молекулярна фізика»
Повт. §26-35
Фізика-10 кл.
Виконати письмово і скинути фото в Classroom
22.04.20
Частина 2
Розділ: Основи термодинаміки
Тема: Внутрішня енергія. Способи її зміни.
§36 ст.216, ст.218 (Задачі в зошит)
Конспект
Фізика-10 кл.
Група №10
21.04.20
Розв’язування задач
 Повт. §26
Фізика-10 кл.

21.04.20
Рух і взаємодія молекул
§27 ст.165
Фізика-10 кл.
Конспект
Пройти тестування до 26.04 до 19.00
тут
тест
код доступу до тесту
276279
24.04.20
Основне рівняння МКТ ідеального газу
§28 ст.171
Фізика-10 кл.
Конспект
Група №12
20.04.20
Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси
§30 ст.179
Фізика-10 кл.
Пройти тестування до 27.04 фото оцінки в класрум

23.04.20
Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
 Повт.§26-30
Фізика-10 кл.
 Конспект


24.04.20
Лабораторна робота №6 «Дослідження ізотермічного процесу»
 Повт.§26-30
Фізика-10 кл.


Група №18
20.04.20
Тема «Звукові хвилі»
§23 ст. 141
Вправа 23(2,4)
Фізика-10 кл.
Конспект
22.04.20
Розв’язування задач
Повт§19-23
 Фізика-10 кл.
Конспект
22.04.20 
Підготовка до контрольної роботи

Повт.§19-23  ст.147 Підсумки розділу
Фізика-10 кл.
Конспект
                           II курс    Група №4
20.04.20
Розділ: «Оптика»
Тема: Розвиток уявлень про природу світла
§24  ст.140
Вправа 24 (1,3)
Фізика-11 кл.
Конспект

21.04.20
Відбивання світла. Закони відбивання
  §25  ст144.
  Вправа 25 (3,2)
Конспект
    відео
23.04.20
Розв’язування задач
 Повт. §24,25
Фізика-11 кл.
Конспект
посилання
тут
тут
24.04.20
Заломлення світла. Закони заломлення
 §26 ст.149
Фізика-11 кл.
Конспект
24.04.20
Повне відбивання світла
§26  ст.151
  Вправа 26 (4)
 Конспект
Пройти тестування до 25.04
тут
відео
тест
код доступу
454516

 Група №13
21.04.20
Електричний струм у вакуумі
 §8 ст.
 Впр.8 (1,3)
Фізика-11 кл.
Конспект
22.04.20
Електричний струм у напівпровідниках
 § 9 Вправа 9 (1,3)
Конспект
Фізика-11 кл
      23.04.20
Контрольна робота №1 «Електродинаміка» Ч.1 «Електричний струм»
 Повт.§1-9 
Фізика-11 кл.
Виконати письмово і скинути фото в Classroom

Група №17
20.04.20 
Експеримен -тальна робота №2 «Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела»
Повт.§4
Фізика 11 кл.
Інструкція до лабораторної роботи на ст. 50
20.04.20
Електричний струм в метелах
§5 ст.23
Фізика-11 кл.
Конспект

21.04.20
Експеримен -тальна робота №3 «Вимірювання темперетурного опору металів»
Повт.§5
Фізика 11 кл.
Інструкція до лабораторної роботи на ст.52
22.04.20
Розв’язування задач
Фізика-11 кл.
Конспект
Впр. 3(1,4)


23.04.20
Електричний струм в газах та електролітах.
Електроліз.
§6, 7 ст.28, ст.32
Фізика-11 кл.
Конспект

                        III курс    Група №3
24.04.20
Узагальнююче повторення
Розділ: «Механіка»
 Повт.§1-39
В.Д. Сиротюк
В.І. Баштовий
Фізика 10 кл
Пройти тестування до 24.04 

тест
код доступу
221265

Планування дистанційної роботи з 13.04 по 17.04.20 

                      Електронні посібники:
  Фізика і астрономія 10 кл  В.Г. Бар’яхтар  С.О. Довгий
Фізика в таблацях та схемах
 Фізика і астрономія 11 кл  В.Г. Бар’яхтар  С.О. Довгий
Фізика 10, 11кл. В.І. Сиротюк, В.Д. Баштовий (групи 2,3,9,16)


Дата.
Тема уроку
Зміст навчального матеріалу

Домашнє завдання

Посилання
                      I курс     Група №1
14.04.20
Механічні властивості
твердих тіл
§35 ст.206
Конспект
Фізика-10 кл.
16.04.20
Розв’язування задач
Вправа 35 (2,3)
Конспект
Фізика-10 кл.


16.04.20
Підготовка до контрольної роботи
Повт. §26-35
Фізика-10 кл.
Пройти тестування до 19 квітня до 20.00
фото результату прикріпити і  відправити в
Classroom
код доступу
742784
17.04.20
Контрольна робота №5 «Молекулярна фізика»
Повт. §26-35
Фізика-10 кл.
Виконати письмово і скинути фото в Classroom

Група №5
13.04.20
Будова і властивості тердих тіл. Рідкіі кристали
Фізика-10 кл.
 §34 ст.202
Конспект
Вправа 34 (2,4)
      14.04.20
Механічні властивості тердих тіл
§35 ст. 206
Вправа 35 (2,3)
Конспект
Фізика-10 кл.
15.04.20
Розв’язування задач
Повт. §26-35
Конспект
Фізика-10 кл.
Група №10
13.04.20
Розв’язування задач
 Повт. §24-25
Фізика-10 кл.
Пройти тестування
до 19.04 до  17.00
код доступу
893116
14.04.20
Розділ -Молекулярна фізика і термодинамікаЧастина 1 «Молекулярна фізика.».
 Тема «Основні положення МКТ»
§26 ст.160
Фізика-10 кл.
Конспект

Група №12
13.04.20
Основне рівняння МКТ ідеального газу
§28 ст.171
Фізика-10 кл.
Конспект

16.04.20
Температура. Температурна шкала Кельвіна
 §29 ст.175
Фізика-10 кл.
Вправа 29  (2,3) Конспект
Пройти тестування
до 20.04
код доступу
900629
17.04.20
Розв’язування задач
 Повт.§26-29
 Конспект

Група №18
13.04.20
Лабораторна робота №5 «Дослідження коливань маятника»
Повт §20
Виконати письмово, див. ст.146, відіслати фото в Classroom
Фізика-10 кл.

15.04.20
Резонанс
§21 Вправа 21 (3,4) Фізика-10 кл.
Конспект
15.04.20
Механічні хвилі
§ 22 ст.134
Фізика-10 кл.
Конспект
тут
відео урок
                           II курс    Група №4
13.04.20
Електромагн. хвилі. Досліди Герца.
§22  ст.122
Фізика-11 кл.
Конспект

13.04.20
Радіомовлення та телебачення
  §23  ст.128
  Вправа 23 (3,2)
ст.115 Конспект
     відео
14.04.20
Підготовка до контрольної роботи
 Повт. §17-23
Фізика-11 кл.
Конспект
16.04.20
Контрольна робота №3 «Електрома-
гнітні коливання і хвилі»
Повт. §17-23
Фізика-11 кл.
Виконати письмово відіслати фото в Classroom
тут
код доступу
до класу
g4hyopm
17.04.20
Захист проектів
Надіслати проект фото в Classroom чи на електронну адресу

makoviy1981
@gmail.com
код доступу
до класу
g4hyopm
 Група №13
14.04.20
Електричний струм в електролітах
 §6  ст.28
 Впр.6 (1,3)
Фізика-11 кл.
Конспект
14.04.20
Розв’язування задач
Повт. §5,6
Конспект

      15.04.20
Електричний струм в газах
 §7  ст.32
 Впр.7 (1,3)
Фізика-11 кл.
Конспект
Група №17
14.04.20
Робота і потужність струму. Закон Джоуля-Лєнца
§3  ст.14
Фізика-11 кл.
Конспект
Впр. 3(1,4)

15.04.20
Розв’язування задач
Повт.§1-3
Конспект
Фізика 11 кл.
16.04.20
ЕРС. Закон Ома для повного кола
§4  ст.18
Фізика-11 кл.


                        III курс    Група №3
17.04.20
Практична робота №4 «Вивчення треків заряджених частинок за готовими фото»
Ст .Повт. §
В. Сиротюк
В. Баштовий Фізика 11 кл.
Виконати письмово фото скинути
електронна адреса
makoviy1981
@gmail.com


     Планування роботи з 6.04 по 10.04.20 

                      Електронні посібники:
  Фізика і астрономія 10 кл  В.Г. Бар’яхтар  С.О. Довгий
Фізика в таблацях та схемах
 Фізика і астрономія 11 кл  В.Г. Бар’яхтар  С.О. Довгий
Фізика 10, 11кл. В.І. Сиротюк, В.Д. Баштовий (групи 2,3,9,16)


Дата.
Тема уроку
Зміст навчального матеріалу

Домашнє завдання

Посилання
                      I курс     Група №1
7.04.20
Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища
§33 ст. 196
Конспект
Фізика-10 кл.
9.04.20
Розв’язування задач
Вправа 33 (2,3)
Конспект
Фізика-10 кл.


9.04.20
Лабораторна робота №8 «Вимірювання поверхневого натяг рідини»
Повт. §33 ст.213
Виконати письмово і відправити в Classroom фото
Фізика-10 кл.

10.04.20
Будова і властивості твердих тіл
§34 ст.202
Фізика-10 кл.
Конспект
Група №5
6.04.20
Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища
Фізика-10 кл.
 §33 ст.196
Конспект
      7 .04.20
Розв’язування задач
Вправа 33 (2,3)
Конспект
Фізика-10 кл.

8.04.20
Лабораторна робота №8 «Вимірювання поверхневого натягу   рідиниу»
Повт. §33 ст.213
Виконати письмово і відправити в Classroom фото
Фізика-10 кл.
Група №10
6.04.20
Розв’язування задач
 Вправа №24
(2,3) ст.155
Фізика-10 кл.
7.04.20
Наслідки постулатів СТВ
§25 ст.155
Фізика-10 кл.
Конспект
Група №12
6.04.20
Розділ -Молекулярна фізика і термодинаміка
Частина 1 «Молекулярна фізика.».
 Тема «Основні положення МКТ»
§26 ст.160
Фізика-10 кл.
Конспект

9.04.20
Розв’язування задач
Повт. §26 ст.160
Фізика-10 кл.
Вправа 26 (2,3) ст.164 Конспект
10.04.20
Рух і взаємодія молекул
 §27 ст.165
Вправа 27(1,3)
Пройти тестування на сайті на Урок до
11.04
тест
код доступу до тесту
629185
Група №18
6.04.20
Математичний та пружинний маятник
§20 ст.125
Фізика-10 кл.
Конспект
8.04.20
Розв’язування задач
Вправа 20 (3,4) Фізика-10 кл.
Конспект
Пройти тестування на сайті  "Всеосвіта" до 11.04
тут
тест
код доступу до тесту
zvt777
                           II курс    Група №4
6.04.20
Активний, індуктивний та ємнісний опори
§ 20 ст.112
Фізика-11 кл.
Конспект


6.04.20
Розв’язування задач
Вправа 20 (3,2)
ст.115 Конспект

7.04.20
Експериментальна робота №4
«Вимірювання індуктивності котушки»
ст.134 повт. § 20
Фізика-11 кл.
Виконати письмово
на окремому листку
зробити фото
9.04.20
Трансформа-тор. Виробництво, передача енергії  струму
§ 21 ст.116
Фізика-11 кл.
Конспект
10.04.20
Розв’язування задач
Пройти тестування
на сайті на Урок до 11.04 20
тут
тест
код доступу
до тесту
965125
 Група №13
7.04.20
Електричний струм в металах
 § 5 ст.23
 Впр. (1,3)
Фізика-11 кл.
Конспект
8.04.20
Експериментальна робота №3
Вимірювання температурного опору металів»
Повт. §5 ст.23
Виконати письмово
ст.52
Група №17
7.04.20
Послідовне та паралельне з’єднання провдників. Шунти
Повт.§2  ст.9
Фізика-11 кл.
Конспект

8.04.20
Розв’язування задач
Повт.§1,2
Впр. 2 (3,4)
Фізика 11 кл.

9.04.20
Експеримента-льна робота №1 «Перевірка законів послідовного та паралельн. з’єднання

Фізика-11 кл.
 ст.49
Виконати письмово

                        III курс    Група №3
6.04.20
Практична робота №4 «Визначення енергії зарядженого конденсатора»
Ст.257 §44
В. Сиротюк
В. Баштовий Фізика 11 кл.
Виконати письмово
                        III курс    Група №2
9.04.20
Узагальнююче повторення розділу «Атомна та ядерна фізика»
Пройти тестування  на сайті "Всеосвіта"
пройти тестування до 10.04.20


код доступу
mtn246


     Планування роботи з 30.03 по 3.04.20 


Дата.
Тема уроку
Зміст навчального матеріалу

Домашнє завдання

Посилання
                      I курс     Група №1
2.04.20
Лабораторна робота №67 «Вимірювання відносної вологості повітря»
Повт. §32 ст. 192
виконати роботу письмово
Фізика-10 кл.

3.04.20
Контрольна робота Ч.1 «Молекулярна фізика»
Повт. §26-30
Фізика-10 кл.
Пройти тестування

Група №5
30.03.20
Розв’язування задач
Фізика-10 кл.
Повт. §26-30
31.03.20
Контрольна робота Ч.1 «Молекулярна фізика»
Повт. §26-30
Фізика-10 кл.
Пройти тестування
1.04.20
Лабораторна робота №67 «Вимірювання відносної вологості повітря»
Повт. §32 ст. 192
виконати роботу письмово
Фізика-10 кл.
Група №8
31.03.20
Розв’язування задач
Повт. §26-30
Конспект

2.04.20
Контрольна робота Ч.1 «Молекулярна фізика»
Повт. §26-30
Фізика-10 кл.
Пройти тестування

3.04.20
Пароутворення та конденсація.
§31 ст.186
Впр.31(1,4) 
Фізика-10 кл.
Конспект
Група №10
30.03.20
Контрольна робота  «Механічні коливання і хвилі»
Повт.
§19-§23
Фізика-10 кл.

31.03.20
Захист учнів. проектів
Підготувати
проект
Надіслати за адресою 

Група №12
30.03.20
Розв’язування задач
Вправа №24
(2,3) ст.155
2.04.20
Наслідки постулатів СТВ
 §25 ст.155
Фізика-10 кл.


3.04.20
Розв’язування задач
Вправа №24 (4)
Фізика-10 кл.
Конспект
Група №18
30.03.20
Розділ «Механічні коливання і хвилі».
Тема -Види мех. коливань
§19 ст.119
Фізика-10 кл.
Конспект
1.04.20
Розв’язування задач
Вправа 19 (3,4)
                           II курс    Група №4
30.03.20
Змінний струм. Генератор змінного струму
§19 ст.107
Фізика-11 кл.
Конспект
3.04.20
Розв’язування задач
Вправа 19 (1,2)
ст.111
 Група №13
30.03.20
Розв’язування задач
 Впр.3 (1,3)
Фізика-11 кл.
Конспект
посилання
тут

31.03.20
Закон Ома для повного кола. ЕРС
§4 ст.18
Конспект

31.03.20
Розв’язування задач
Повторити формули.
Вправа 4 (1,2)
Фізика 11 кл.
Пройти тестування 
     до 4.04 до 20 год
код доступу
    508280
1.04.20
Експериментальна робота №2
«Вимірювання ЕРС та внутрішнього опору джерела
 ст.52,53
Виконати письмово
Фізика 11 кл.

Група №17
31.03.20
Узагальнююче повторення розділу «Молекулярна фізика» 
Повт.§19-23 ст.119-147
 Пройти тестування 
         до 3.04


код доступу
    636918
1.04.20
Узагальнююче повторення розділу  «Електричне поле»
Повт.§40-44
ст.237-263
Фізика 10 кл. 
 Пройти тестування
       до 3.04
код доступу
657027
2.04.20
Розділ «Постійний електричний струм»
Тема «Електричний струм»

Фізика-11 кл.
§1 ст.4 Конспект


                        III курс    Група №2
30.03.20
Узагальнююче повторення
Розділ «Електромагнітні
коливання та хвилі»»
Пройти тестування 
до 3.04
Повт.§20-30 ст.109-140 В. Сиротюк
В. Баштовий Фізика 11 кл.
код доступу
831432
Група №3
3.04.20
Практична робота «Визначення довжини світлової хвилі»
Ст.257
В. Сиротюк
В. Баштовий Фізика 11 кл.
Виконати письмово
Група №16
2.04.20
Узагальнююче повторення
Розділ «Хвильова і квантова оптика»
Пройти тестування до 4.04
Повт.§31-42
В. Сиротюк
В. Баштовий Фізика 11 кл.
код доступу
770575

       Планування роботи з 23.03 по 27.03.20

                                   Електронні посібники:
  Фізика і астрономія 10 кл  В.Г. Бар’яхтар  С.О. Довгий
Фізика в таблацях та схемах
 Фізика і астрономія 11 кл  В.Г. Бар’яхтар  С.О. Довгий
Фізика 10, 11кл. В.І. Сиротюк, В.Д. Баштовий (групи 2,3,9,16)

Дата.
Тема уроку
Зміст навчального матеріалу

Домашнє завдання

Посилання
                      I курс     Група №1
26.03.20
Лабораторна робота №6 «Дослідження ізотермічного процесу»
Повт.§30 ст.212
виконати роботу письмово
 

27.03.20
Розв’язування задач
ст.196
експериментальне
завдання 
Фізика-10 кл. виконати

Група №5
23.03.20
Розв’язування задач
ст.196
експериментальне
завдання 
Фізика-10 кл.
24.03.20
Лабораторна робота №6 «Дослідження ізотермічного процесу»
Повт.§30 ст.212
виконати  письмово

Група №8
24.03.20
Розв’язування задач
Вправа 30 (2,4)
ст.185
Конспект

26.03.20
Розв’язування задач
Вправа 30 (3,5)
ст. 185
Конспект
27.03.20
Лабораторна робота №6 «Дослідження ізотермічного процесу»
Повт.§30 ст.212
виконати  письмово
Група №10
25.03.20
Розв’язування задач
Вправа 23 (3,4) Фізика-10 кл.
Група №12
23.03.20
Контрольна робота  «Механічні коливання і хвилі»
Повт.§19-§23
Виконати письмово

26.03.20
Захист проектів
Підготувати
проект
Надіслати: 
 makovіy1981@
gmail.com
27.03.20
Розділ «Елементи спеціальної теорії відносності»
Тема «Постулати СТВ»
§24 ст.150 Впр.24(1,2)
Фізика-10 кл.
Конспект
Група №18
23.03.20
Розв’язування задач
Завдання для самоперевірки
ст.118 
Конспект
25.03.20
Контрольна робота з теми «Механіка. Ч.2 Динаміка
Повтор. §9-18
Виконати
письмово

                           II курс    Група №4
23.03.20
Вільні електромагн. Коливання в контурі
§18 ст.100 Фізика-11 кл.
Конспект
27.03.20
Розв’язування задач
Вправа 18 (1,4) ст.106

 Група №13
23.03.20
Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Шунти
§2 Впр.2 (2,4)
Фізика-10 кл.
Конспект
24.03.20
Розв’язування задач
Повторити формули. Вп.2(5)
Конспект

24.03.20
Експериментальна робота №1
«Перевірка законів послідовного і паралельного з’єднання»
Ст. 49 повт.§2
Фізика 11 кл.
Виконати письмово

25.03.20
Робота та потужність струму. Закон Джоуля - Ленца
§3 ст.14 Фізика 11 кл.
Конспект

Група №17
24.03.20
Тестова робота з теми «Електричне поле»
Пройти тестування з теми. Повт.§40-44

25.03.20
Узагальнююче повторення розділу  «Кінематика Динаміка»
Повт.§4-8
ст.20-54 
Фізика 10 кл.
26.03.20
Узагальнююче повторення розділу «Механічні коливання і хвилі»
Пройти тестування
Фізика-10 кл.


                        III курс    Група №2
24.03.20
Узагальнююче повторення
Розділ «Електричне поле»
Повт. §1-11
Пройти тестування
Група №3
27.03.20
Фізика і загальнолюдські цінності
ст.264, 268
В. Сиротюк
В. Баштовий Фізика 11 кл.

Група №9
24.03.20
Фізика і загальнолюдські цінності
ст.264, 268
В. Сиротюк
В. Баштовий Фізика 11 кл.

25.03.20
Узагальнююче повторення розділу «Основи термодинаміки»
Пройти тестування онлайн Фізика-10 кл.

25.03.20
Узагальнююче повторення розділу «Молекулярна фізика
Пройти тестування онлайн
Група №16
26.03.20
Узагальнююче повторення
Розділ «Електричне поле»
Пройти тестуванняПланування роботи з 16.03 по 20.03. 2020
                       Електронні посібники:
    Фізика і астрономія 10 кл  В.Г. Бар’яхтар  С.О. Довгий
Фізика в таблацях та схемах
 Фізика і астрономія 11 кл  В.Г. Бар’яхтар  С.О. Довгий
Фізика 10, 11кл. В.І. Сиротюк, В.Д. Баштовий (групи 2,3,9,16)

Дата.
Тема уроку
Зміст навчального матеріалу

Домашнє завдання

Посилання
                      I курс     Група №1
19.03.20
Пароутворення й конденсація. Кипіння
  §31 ст.186
Впр.31
(1,4) Фізика-10 кл.
Конспект
20.03.20
Вологість повітря. Точка роси
§32 ст.192
Впр.32 (1,3) Конспект
Група №5
16.03.20
Пароутворення й конденсація. Кипіння
§31 ст.186
Впр.31
(1,4) 
Фізика-10 кл.
Конспект
17.03.20
Вологість повітря. Точка роси
§32 ст.192
Впр.32 (1,3) Конспект
Група №8
16.03.20
Температура. Температурна шкала Кельвіна
§29 ст.175 Фізика-10 кл
Конспект

17.03.20
Розв’язування задач
Вправа 29 (3,5)
Конспект
19.03.20
Рівняння стану ідеальн. газу. Ізопроцеси
§30 ст.179
Конспект
Група №12
16.03.20
Звукові хвилі
§23 ст.141 Фізика-10 кл
Конспект
18.03.20
Розв’язування задач
Вправа 23 (3,4) Фізика-10 кл.

20.03.20
Розв’язування задач
Ст.148
Завдання для самоперевірки
Конспект
Група №18
16.03.20
Розв’язування задач
Вправа 17 (3)
Фізика-10 кл

18.03.20
Рух рідини та газу. Підіймальна 
 сила крила.
§18 ст.111
Конспект

                           II курс    Група №4
18.03.20
Захист навчальних проектів
Підготувати проект
Надіслати
 makovіy1981@gmail.com
19.03.20
Коливання. Види коливань
§17 ст.95
Фізика-11 кл.
 Група №13
17.03.20
Повторення розділу «Молекулярна фізика»
Повт.§26-35 ст.215 завдання для самоперевірки
18.03.20
Електричний струм
§1 ст.4
Фізика-11 кл.

Група №17
17.03.20
Захист навчальних проектів
Підготувати проект
Надіслати
 makovіy1981@gmail.com
18.03.20
Підсумковий урок з теми «Електричне поле»
Повтор.§40-44 Завдання для самоперевірки ст.264 в зошит
19.03.20
Повторення розділу «Механіка.
Кінематика»
Повт.§4-§8 Завдання для самоперевірки ст.55 в зошит
                        III курс    Група №2
17.03.20
Узагальнююче повт.  розділу «Молекулярна фізика»
Повт.§
Фізика-10 кл
В Гончаренко
Група №3
20.03.20
Фізика і науково-техніч. прогрес
§55, 56 ст.262, 264
Сиротюк В.Д
Фізика-11 кл.
Група №9
19.03.20
Фізика і науково-техніч. прогрес
§55, 56 ст.262, 264
Сиротюк В.Д
Фізика-11 кл.
Група №16
19.03.20
Фізика і науково-техніч. прогрес
§55, 56 ст.262, 264
Сиротюк В.Д
Фізика-11 кл.